Medicina Muncii

Prezentare

Medicina muncii este specialitatea medicala care studiaza relatia om-munca, adaptarea omului la munca si adaptarea muncii la persoana care o efectueaza.

 

Medicina muncii este o specialitate medicala extrem de complexa, de relatie, care inglobeaza cunostinte din mai multe specialitati medicale.

 

Medicina muncii se ocupa cu preventia, diagnosticarea si managementul bolilor profesionale, a bolilor legate de profesie, a accidentelor de munca, precum si cu asigurarea sanatatii in vederea cresterii productivitatii la locul de munca.

Scopul serviciilor de medicina muncii:

 • reducerea numarului de zile absente de la serviciu;
 • cresterea eficientei activitatii desfasurate de client;
 • verificarea si avizarea concediilor medicale;
 • examinarile pentru medicina muncii se pot desfasura la sediul angajatorului daca societatea amenajeaza un spatiu corespunzator din punct de vedere igenico-sanitar pentru efectuarea examinarilor medicale.

În conformitate cu:

 • Legea nr. 319/2006 si Normele Metodologice de Aplicare Publicate in Monitorul Oficial nr. 882/30.10.2006.
 • Hotararea de Guvern nr. 355 din 17 mai 2007 privind examinarile medicale pentru fiecare categorie profesionala in parte actualizata prin HG1169/2011
 • organizarea si participarea la evaluarea riscurilor profesionale;
 • monitorizarea starii de sanatate a angajatilor prin:
  • examen medical la angajare – structurat conform profesiei si a fisei de expunere la riscuri; stabileste aptitudinea in munca;
  • control medical periodic – reevaluare starii de sanatate;
  • examen medical la reluarea activitatii – pentru persoane care au intrerupt serviciul mai multe de 30 de zile din motive medicale;
  • examen medical de adaptare – stabileste aptitudinea in munca a persoanelor angajate in locuri cu risc profesional dovedit sau potential;
 • reabilitarea profesionala si reorientarea profesionala in caz de accident de munca;
 • colaborarea permanenta cu medicul de familie al personalului angajat, informarea asupra starii de sanatate;
 • monitorizarea afectiunilor angajatilor prin luarea in evidenta a certificatelor de concediu medical si urmariea evolutiei a bolii;
 • la finalizarea examinarilor de medicina muncii, angajatul si angajatorul vor primii rezultatul evaluarii prin intermediul fisei medicale in care se mentioneaza aptitudinea pentru ocuparea locului de munca conform profesiei si functiei;
 • comunicarea riscului profesional catre toti factorii implicati in procesul muncii;
 • consilierea angajatorului privind adaptarea muncii la caracteristicile psiho – fiziologice ale angajatului;
 • consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de sanatate si securitate la locul de munca.

Legislație

Legislația ce reglementează activitatea serviciului de Medicina Muncii

Codul Muncii

actualizat 2017

Legea 100/1998

a asistenței de sănătate publică

Legea 319/2006

privind Securitatea și Sănătatea în muncă

H.G. 1425/2006

de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006

H.G. 355/ 2007

privind supravegherea sănătății lucrătorilor

Ord. 96/2003

privind protecția maternității

Legea 346/2002

privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, completată cu Ord. 107/2003

Legea 258/2008

pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Dorești să ne contactezi sau să îți faci o programare?

Multiple Certificări

Personal Calificat

Profesionalism

Our philosophy is very simple.
We give our best for people who expect the best.